en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 23/2016 zo 6. decembra 2016 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2017
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 9. 12. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. januára 2017.
Doplňujúce informácie:

Ročný príspevok na príslušný kalendárny rok určuje pre všetkých prispievateľov banková rada vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka.