en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 10. 6. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. januára 2022.