en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2022 zo 6. júna 2022 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2023
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 16. 6. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. januára 2023.