en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2018 z 6. novembra 2018 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2019
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 8. 11. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a uplatňuje sa od 1. januára 2019.