en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 21. augusta 2019 č. sp.: NBS1-000-039-367, č. z.:100-000-180-695 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 30. 8. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 30.8.2019
Doplňujúce informácie:

Toto rozhodnutie je záväzné pre všetky orgány verejnej moci a pre osoby, ktorých sa týka.