en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA 2002/92/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 15. 1. 2003
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Konsolidované znenie je možné nájsť na portáli EUR-Lex.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.