en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 9. 10. 2002
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Konsolidované znenie je možné nájsť na portáli EUR-Lex.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.