en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 23. 9. 2003
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Konsolidované znenie je možné nájsť na portáli EUR-Lex.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.