en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA KOMISIE 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 2. 9. 2006
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je určená členským štátom.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).