en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA KOMISIE 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný - zberný a oznamovacieho postupu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 7. 2010
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je určená členským štátom.

Korigendum k smernici

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).