en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov SMERNICA RADY 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách
Autor Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 21. 4. 1993
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Konsolidované znenie je možné nájsť na portáli EUR-Lex.

Charakter dokumentu: Sekundárne právo / legislatívne akty.