en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Spoločné usmernenia z 16. decembra 2019 č. JC/GL/2019/81 o spolupráci a výmene informácií na účely smernice (EÚ) 2015/849 medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 10. januára 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint Guidelines of 19 December 2019 No JC/GL/2019/81 on cooperation and information exchange for the purpose of Directive (EU) 2015/849 between competent authorities supervising credit and financial institutions