en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Spoločné usmernenia z 16. január 2018 č. JC/GL/2017/16 podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2015/847 týkajúce sa opatrení, ktoré majú prijať poskytovatelia platobných služieb na zistenie chýbajúcich alebo neúplných údajov o platiteľovi alebo príjemcovi, a postupov, ktoré majú zaviesť na riadenie prevodu finančných prostriedkov, v ktorom chýbajú vyžadované údaje
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 1. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány a PPS by mali začať dodržiavať tieto usmernenia šesť mesiacov od dátumu ich vydania.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint Guidelines of 22 September 2017 No JC/GL/2017/16 under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information