en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Spoločné usmernenia z 20. decembra 2016 č. JC/GL/2016/01 o obozretnom posudzovanı́ nadobudnutı́ a zvyšovanı́ kvalifikovaných ú častı́ vo finančnom sektore
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 20. 12. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. októbra 2017.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint Guidelines of 20 December 2016 No JC/GL/2016/01 on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector