en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko Národnej banky Slovenska k oprávneniu sporiteľa určiť deň svojho prestupu z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2015
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj webové sídlo Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 28. 5. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Národná banka Slovenska bude pri výkone dohľadu nad finančným trhom postupovať v zmysle výkladu, ktorý je uvedený v príslušnom stanovisku, ak z konkrétnych okolností nevyplynie neaplikovateľnosť na daný prípad. Stanovisko vypracovali zamestnanci Útvaru dohľadu nad finančným trhom. Banková rada Národnej banky Slovenska ako orgán rozhodujúci o rozklade voči rozhodnutiam Útvaru dohľadu nad finančným trhom a súdy môžu zaujať odlišné stanovisko.