en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 28.04.2021 (dohľadový benchmark) k distribúcii podnikových dlhopisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj webové sídlo Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 28. 4. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Národná banka Slovenska bude pri výkone dohľadu nad finančným trhom postupovať v zmysle výkladu, ktorý je uvedený v príslušnom stanovisku. Stanovisko vypracovali zamestnanci Útvaru dohľadu nad finančným trhom. Banková rada Národnej banky Slovenska ako orgán rozhodujúci o rozklade voči rozhodnutiam Útvaru dohľadu nad finančným trhom a súdy môžu zaujať odlišné stanovisko.

Toto stanoviska sa nahrádza stanoviskom odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 30.04.2024 (dohľadový benchmark) k distribúcii podnikových dlhopisov (revidované znenie).