en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 8.11.2021 k dôveryhodnosti finančných agentov a finančných poradcov fyzických osôb v konkurze
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj webové sídlo Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 16. 11. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Národná banka Slovenska bude pri výkone dohľadu nad finančným trhom postupovať v zmysle výkladu, ktorý je uvedený v príslušnom stanovisku. Stanovisko vypracovali zamestnanci Útvaru dohľadu nad finančným trhom. Banková rada Národnej banky Slovenska ako orgán rozhodujúci o rozklade voči rozhodnutiam Útvaru dohľadu nad finančným trhom a súdy môžu zaujať odlišné stanovisko.