en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. apríla 2021 č. 1/2021 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k postupom predstavujúcim prekážky v poskytovaní platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 6. 5. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Národná banka Slovenska bude pri výkone dohľadu nad finančným trhom postupovať v zmysle výkladu, ktorý je uvedený v príslušnom stanovisku, ak z konkrétnych okolností nevyplynie neaplikovateľnosť na daný prípad. Stanovisko vypracovali zamestnanci Útvarov dohľadu nad finančným trhom. Banková rada Národnej banky Slovenska ako orgán rozhodujúci o rozklade voči rozhodnutiam Útvaru dohľadu nad finančným trhom a súdy môžu zaujať odlišné stanovisko.