en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 1. júla 2020 č. EBA/GL/2020/09 k zaobchádzaniu so štrukturálnou devízovou pozíciou podľa článku 352 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 1. 7. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 1 July 2020 No EBA/GL/2020/09 on the treatment of structural FX under Article 352(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR)