en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 10. februára 2017 č. EBA/GL/2016/10 - Usmernenia k informáciám týkajúcim sa ICAAP a ILAAP zhromaždeným na účely postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 10. 2. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2017.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 3 November 2016 No EBA/GL/2016/10 on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes