en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 11. augusta 2020 č. EBA/GL/2020/11 o vykazovaní na účely dohľadu a o požiadavkách na zverejňovanie informácií v súlade s rýchlym riešením v rámci nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR) v reakcii na pandémiu ochorenia COVID‐19
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 8. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 11. augusta 2020 do 27. júna 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 11 August 2020 No EBA/GL/2020/11 on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID‐19 pandemic