en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 11. júla 2017 č. EBA/GL/2017/02 o vzájomnom prepojení medzi poradím odpisovania a konverzie v BRRD a CRR/CRD
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 7. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia majú orgány pre riešenie krízových situácií zaviesť do vnútroštátnych postupov riešenia krízových situácií 6 mesiacov po uverejnení.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 5 April 2017 No EBA/GL/2017/02 concerning the interrelationship between the BRRD sequence of writedown and conversion and CRR/CRD