en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 11. júla 2017 č. EBA/GL/2017/03 o koeficiente konverzie dlhu na vlastné imanie pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 7. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia by mali príslušné orgány pre riešenie krízových situácií zaviesť do vnútroštátnych postupov riešenia krízových situácií do 6 mesiacov od uverejnenia.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 5 April 2017 No EBA/GL/2017/03 on the rate of conversion of debt to equity in bail-in