en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 11. júla 2017 č. EBA/GL/2017/04 k zaobchádzaniu s akcionármi pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov alebo odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 7. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto ustanovenia by mali príslušné orgány pre riešenie krízových situácií implementovať do vnútroštátnych postupov týkajúcich sa riešenia krízových situácií do 6 mesiacov po uverejnení.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 5 April 2017 No EBA/GL/2017/04 on the treatment of shareholders in bail-in or the write-down and conversion of capital instruments