en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 11. novembra 2021 č. EBA/GL/2021/12 o spoločnej metodike posudzovania na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie podľa článku 8 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 11. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 8. 4. 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 11 November 2021 No EBA/GL/2021/12 on a common assessment methodology for granting authorisation as a credit institution under Article 8(5) of Directive 2013/36/EU