en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 12. decembra 2018 č. EBA/GL/2018/08 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 12. 12. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 15. mája 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 12 December 2018 No EBA/GL/2018/08 on the STS criteria for ABCP securitisation