en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 12. októbra 2022 č. EBA/GL/2022/13, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2018/10 k zverejňovaniu problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 12. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 12 October 2022 No EBA/GL/2022/13 amending Guidelines EBA/GL/2018/10 on disclosure of nonperforming and forborne exposures