en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 12. septembra 2017 č. EBA/GL/2017/08 týkajúce sa kritérií na stanovenie minimálnej peňažnej sumy poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky podľa článku 5 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 12. 9. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 13. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 7 July 2017 No EBA/GL/2017/08 on the criteria on how to stipulate the minimum monetary amount of the professional indemnity insurance or other comparable guarantee under Article 5(4) of Directive (EU) 2015/2366 (PSD2)