en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 13. júla 2021 č. EBA/GL/2021/07 ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 13. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 13 July 2021 No EBA/GL/2021/07 on criteria for the use of data inputs in the risk-measurement model referred to in Article 325bc of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation)