en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 15. apríla 2020 č. EBA/GL/2020/03, ktorými sa menia odporúčania EBA/REC/2015/01 o rovnocennosti režimov dôvernosti
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 15. 4. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 16. 4. 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 15 April 2020 No EBA/GL/2020/03 amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes