en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 15. februára 2021 č. EBA/GL/2021/01, ktorými sa stanovujú podmienky uplatňovania alternatívneho zaobchádzania s expozíciami inštitúcií v súvislosti s trojstrannými zmluvami o repo transakciách uvedeného v článku 403 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na účely veľkej majetkovej angažovanosti
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 15. 2. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 28. júna 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 16 February 2021 No EBA/GL/2021/01 Guidelines on conditions for the application of the alternative treatment of institutions exposures related to tri-party repurchase agreements