en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 15. septembra 2021 č. EBA/GL/2021/10 o stresových testoch systémov ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ (usmernenia o stresových testoch systémov ochrany vkladov) (revízia)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 15. 9. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 15. septembra 2021. EBA/GL/2016/04 sa zrušujú s účinnosťou od 15. septembra 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Revised EBA Guidelines of 15 September 2021 No EBA/GL/2021/10 on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU repealing and replacing Guidelines EBA/GL/2016/04 (‘Revised Guidelines on DGS stress tests’)