en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 16. februára 2018 č. EBA/GL/2017/14 o dohľade nad významnými pobočkami
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 2. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 1 November 2017 No EBA/GL/2017/14 on supervision of significant branches