en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 16. januára 2018 č. EBA/GL/2018/01 k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 1. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 20. marca 2018 do konca prechodného obdobia uvedeného v článku 473a ods. 6 nariadenia CRR.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 12 January 2018 No EBA/GL/2018/01 on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds