en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 16. júla 2014 č. EBA/GL/2014/07 týkajúce sa zhromažďovania údajov o osobách s vysokým príjmom
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 7. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány EÚ majú vykonávať tieto usmernenia tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu do 31. októbra 2014. Po tomto dátume príslušné orgány majú zabezpečiť, že ich inštitúcie budú účinne dodržiavať.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 16 July 2014 No EBA/GL/2014/07 on the data collection exercise regarding high earners