en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 16. mája 2012 č. EBA/GL/2012/02 o stresovej hodnote v riziku (Value at Risk) (stresovej VaR)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 5. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány majú tieto usmernenia vykonať ich začlenením do svojich postupov dohľadu v priebehu šiestich mesiacov po uverejnení konečnej verzie usmernení.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 16 May 2012 No EBA/GL/2012/02 on Stressed Value At Risk (Stressed VaR)