en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 17. decembra 2018 č. EBA/GL/2018/10 k zverejňovaniu problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 17. 12. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 17 December 2018 No EBA/GL/2018/10 on disclosure of non-performing and forborne exposures