en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 17. decembra 2021 č. EBA/GL/2021/17 k vymedzeniu a vykazovaniu dostupných finančných prostriedkov systémov ochrany vkladov
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 17. 12. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 30. marca 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 17 December 2021 No EBA/GL/2021/17 on the delineation and reporting of available financial means (AFM) of Deposit Guarantee Schemes (DGS)