en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 17. januára 2019 č. EBA/GL/2019/01 k špecifikácii druhov expozícií, ktoré majú byť spojené s vysokým stupňom rizika
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 17. 1. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. júla 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 17 January 2019 No EBA/GL/2019/01 on specification of types of exposures to be associated with high risk