en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 17. septembra 2018 č. EBA/GL/2018/05 o požiadavkách na oznamovanie údajov o podvodoch podľa článku 96(6) PSD2
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 17. 9. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 18 July 2018 No EBA/GL/2018/05 on reporting requirements for fraud data under Article 96(6) PSD2