en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 18. januára 2017 č. EBA/GL/2016/07 o uplatňovaní vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 18. 1. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 28 September 2016 No EBA/GL/2016/07 on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013