en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 18. marca 2022 č. EBA/GL/2022/03 o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) a stresového testovania orgánmi dohľadu
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 18. 3. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto aktualizované usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2023.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 18 March 2022 No EBA/GL/2022/03 on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing under Directive 2013/36/EU