en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 19. decembra 2017 č. EBA/GL/2017/10 k oznamovaniu a závažných incidentov podľa smernice (EÚ) 2015/2366 o platobných službách (PSD2)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 13. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 27 July 2017 No EBA/GL/2017/10 on major incident reporting under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2)