en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 19. júla 2016 č. EBA/GL/2016/03 k poskytovaniu informácií v súhrnnej alebo kolektívnej forme na účely článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 7. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány by mali vykonať tieto usmernenia do 6 mesiacov od dátumu uverejnenia prekladu usmernení do všetkých úradných jazykov EÚ na webovom sídle orgánu EBA.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 19 April 2016 No EBA/GL/2016/03 on the provision of information in summary or collective form for the purposes of Article 84(3) of Directive 2014/59/EU