en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 19. júla 2018 č. EBA/GL/2018/04 k stresovému testovaniu vykonávanému inštitúciami
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 7. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2019.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 19 July 2018 No EBA/GL/2018/04 on institutions’ stress testing