en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 19. mája 2016 č. EBA/GL/2015/21 týkajúce sa minimálnych kritérií, ktoré majú byť splnené v pláne reorganizácie obchodnej činnosti
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 5. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia platia od 3 mesiacov po preklade usmernení do všetkých úradných jazykov EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 17 December 2015 No EBA/GL/2015/21 on the minimum criteria to be fulfilled by a business reorganisation plan