en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 19. októbra 2016 č. EBA/GL/2016/04 o stresových testoch systémov ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 10. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od dvoch mesiacov od vydania vo všetkých jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 24 May 2016 No EBA/GL/2016/04 on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU