en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 2. apríla 2020 č. EBA/GL/2020/02 o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 2. 4. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 02.04.2020
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 2 April 2020 No EBA/GL/2020/02 on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis