en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 2. decembra 2020 č. EBA/GL/2020/15, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2020/02 o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 2. 12. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 2. 12. 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 2 December 2020 No EBA/GL/2020/15 amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non‐legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID‐19 crisis