en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 2. júla 2021 č. EBA/GL/2021/04 o zdravých politikách odmeňovania podľa smernice 2013/36/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 2. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2021. Usmernenia EBA/GL/2015/22 sa rušia s účinnosťou od 31. decembra 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 2 July 2021 No EBA/GL/2022/04 on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU